fbpx

Program “Nowe możliwości”

Ristek Polska i Sodra Polska mają zaszczyt zaprosić Państwa firmę do udziału w pilotażowym programie „Nowe Możliwości”. Dzięki niemu, otrzymacie Państwo możliwość uzyskania Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikat ten umożliwia produkcję wiązarów dachowych zgodnie z normą EN – PN 14250 w oparciu o drewno konstrukcyjne firmy Sodra oraz płytki kolczaste firmy Ristek.

Uzyskany certyfikat stanowi własność uczestnika programu. Będzie on wydany przez polską notyfikowaną jednostkę certyfikowaną CERTBUD Sp. z o.o. (akredytacja nr AC 158 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji oraz notyfikacja o numerze NB 2310). Koszty finansowe i organizacyjne pokrywają firmy Ristek Polska i Sodra Polska. Posiadanie tego certyfikatu nie wpływa w żaden sposób na posiadane już certyfikaty i nie zwalnia producenta wiązarów ze spełnienia innych ustawowych wymogów. Udział w programie Nowe Możliwości jest dobrowolny. Szczegółowy zakres praw i obowiązków wynikający z przystąpienia do programu reguluje podpisana umowa. Główny obowiązek uczestnika polega jedynie na umożliwieniu jednostce certyfikującej przeprowadzenie stosownego audytu i spełnienie wymogów zgodnie z podpisaną umową.

Czekamy na Państwa zgłoszenie!

Zgłoszenia przyjmujemy do odwołania.