fbpx

Aktualizacja programu 3D TrussMe

Szanowni Państwo

Dnia 30.05 została udostępniona udoskonalona nowa wersja (4.0.253) programu 3D Trussme. Poniżej informację o tym co zostało zmienione i co nowego wprowadzono. Kolejna modernizacja 3D Trussme ukaże się we wrześniu. Państwa cenne uwagi do funkcjonalności programu oraz informacje o potrzebach są stale analizowane, a kolejne usprawnienia będą wprowadzane w przyszłości.

Dodatkowo poniżej znajdą Państwo zdjęcia z budowy przykładowego dachu zaprojektowanego w programie 3DTrussme i wykonanego na płytkach Ristek

Co zostało zmienione

 1. Zmiana w programie dla płytek LL13, spowodowana nowymi wytycznymi dla norm, odnośnie badań złączy na płytki kolczaste. Wyniki mogą nieznacznie różnić się względem poprzedniej wersji programu. Nośność spadła o ok. 3%. Jest to związane tylko i wyłącznie z nowymi wytycznymi.
 2. Przywrócono możliwość modyfikacji wiązara przy wprowadzeniu dodatkowych zmian.
 3. Naprawiono narzędzie automatycznego wypełniania koperty.
 4. Przywrócono lepszą funkcjonalność listy cięć okapów.
 5. Dodano podzielenie podpory, która umożliwia zachowanie wyników obliczeń.
 6. Rozwinięto następującą funkcję: Okap nie zmienia się wraz ze zmianą dolnego pasa, wstępne ugięcie podąża razem z modyfikacją wiązara (nie znika w trakcie edycji). Zmiana okapu zachowuje nachylenie połaci.
 7. Wprowadzono przy eksportowaniu dla wybranych wiązarów pliku BVX znaki CE.
 8. Naprawiono narzędzie wycinania i wklejania.
 9. Przywrócono możliwość łączenia w eksporcie kilku wiązarów do jednego pliku np. eksport kilku wybranych wiązarów do jednego dxf. Poprzednio każdy wiązar był eksportowany do osobnego pliku.
 10. Klawisz Esc kończy polecenie Edycji połączenie.
 11. Naprawiono linie wymiarowe okapów na głównym wymiarze kratownice bez podpór pionowych.
 12. Naprawiono widok z góry w przypadku, gdy belka stalowa z lewostronnym podparciem jest wrysowana w model (3D)

Co nowego zostało wprowadzone

Użytkownik ma możliwość dodania do ustawień programu domyślnych granic rozpiętości dla poszczególnych typów kratownic parametrycznych. Po ustawieniu granic do modelu dodawana jest kratownica parametryczna z domyślnym wykratowaniem, zgodnie z ograniczeniami rozpiętości. Domyślne wykratowanie odnosi się do bieżących typów wykratowań dla parametrów kratownic. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący dodawania ustawień domyślnych:

 1. W ustawieniach wybrać Manage Parametric Trusses (zarządzanie kratownicami parametrycznymi).
 2. W oknie dialogowym Add Setting (Dodaj ustawienie) wybierz parametryczny typ kratownicy, dla którego ustawione są granice rozpiętości. Zdjęcie przedstawia jako przykład kratownicę trójkątną.
 3. Dodaj nowy limit rozpiętości dla typu kratownicy…
 4. … i wprowadź w lewym polu, w milimetrach, najmniejszą rozpiętość, której dotyczy wybrany w tym samym wierszu typ wykratowania. W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4.
 5. Po wprowadzeniu żądanych limitów rozpiętości dla wybranych typów taśm naciśnij OK, aby zapisać i wyjść. Lub dodaj kolejny typ kratownicy za pomocą przycisku Dodaj ustawienie.
 6. Zauważ, że jeśli nie utworzysz ustawień granic rozpiętości, to narzędzia Basic RoofFill Hip zawsze sugerują kratownice bez krzyżulców, tylko z pasami.