fbpx

Aktualizacja 3DTrussme 10-11.2022

Szanowni Państwo

Mając na względzie ciągły rozwój i doskonalenie naszych produktów w październiku i listopadzie opublikowano trzy kolejne pakiety aktualizacji do programu 3DTrussMe.

Wprowadzone zostało kilka nowości m.in.:

 • Dodano opcję automatycznej numeracji stron na wydrukach
 • Wyróżniono prezentację stanu obliczeń wiązarów w eksploratorze zadań. Jeśli znacznik wiązara jest czerwony (kratownica nie spełnia SGN/SGU) równocześnie nazwa tej kratownicy jest pogrubiona
 • Dodano możliwość zapisania dachów kopertowych jako szablonu
  Poniżej krótki schemat działania:

  • Wygeneruj dach kopertowy za pomocą narzędzia „wypełnij kopertę”,
  • Zapisz utworzony dach jako szablon
  • Przy kolejnym uruchomieniu narzędzia „wypełnij kopertę” można wybrać z paska rozwijanego zapisane szablony
 • Dodano możliwość obliczania belek stalowych dla polskiego załącznika krajowego,
 • Usprawniono eksport plików BVN. (zacięcia prostopadłe w elementach – za pomocą opcji „cięcie V”)
 • Wprowadzono kilka nowych TAG’ów:
  Drewno 1,3 [TimberSafetyFactor]
  Drewno klejone warstwowo 1,25 [GlulamSafetyFactor]
  LVL 1,2 [LVLSafetyFactor]
  Płytki kolczaste: -zakotwienie płytki 1,3 [PlateAnchorageSafetyFactor]
  -spojenie płytki 1,1 [PlateSeamSafetyFactor]
 • Dodano alert ostrzegawczy o reakcji ujemnej (odrywanie na podporze) > 5 kN w polskim i fińskim Eurokodzie. Alert pojawia się podczas obliczania wiązarów.
 • Dodano możliwość eksportu pliku IFC 2×3. Do tej pory program eksportował pliki IFC jedynie w formacie IFC 4, nie każdy program był w stanie otworzyć pliki w najnowszym formacie rozszerzenia ifc.
 • Wydano do fazy testowania usprawnioną wtyczkę do dachów w kształćcie litery L.

Kilka istniejących opcji zostało również usprawnione:

 • Nowy skrót klawiszowy – klawisz T – narzędzie „pomiar odległości”,
 • Usprawniono oraz przyspieszono import plików .ifc,
 • Usprawniony SNAP Pointy, dla plików .ifc,
 • Dodano element „niezdefinowany” do typów elementów składowych wiązara. Można za jego pomocą definiować np. słupki lub krzyżulce
 • Uzupełniono listę cięć elementów, o alfabetyczne przyporządkowanie elementów do wiązara, a w nawiasie dodano również liczbę elementów znajdujących się w danym wiązarze.
 • Usprawniono działanie plików .bvx (m.in. długość cięcia)
 • W momencie błędnej lokalizacji płytki, lub za małej powierzchni nachodzeni płytki na dany element, obliczanie układu było niemożliwe. Program do tej pory nie pokazywał która płytka jest źle zlokalizowana/dobrana. Z wersja 4.0.256 źle zlokalizowana płytka jest podświetlana na kolor czerwony, co umożliwi szybki zlokalizowanie problemu.
 • Funkcja „Uczyń wiązary identyczne” podświetla natychmiast wszystkie wiązary podobne .
 • Naprawiono problem związany z blokowaniem obliczeń w wybranych przypadkach cięcia elementów za pomocą funkcji „3D cut”.
 • Naprawiono problem związany z crash’owaniem programu zadając wstępne ugięcie wiązara.
 • Naprawiono funkcję łączenia pasów – dotychczasowo w niektórych przypadkach była niemożliwa do zastosowania.
 • Naprawiono problem związany z crash’owaniem programu wybierając opcję „Wypełnij kopartę” przy dachu asymetrycznym.
 • Wprowadzono w wersji trial szwedzki załącznik krajowy EKS 11, układ obciążeń zgodnych z normą szwedzką dla wiązara kalenicowego oraz kombinacje obciążeń zgodną ze szwedzkim załącznikiem krajowym.
 • Współczynnik ψ dla obciążenia śniegiem jest określany zgodnie z domyślną wartością obciążenia śniegiem gruntu w rozpatrywanym miejscu (sk) (EN 1990 tabela A1.1).
 • Podczas obliczania pręta wiązara (pasów, słupów lub krzyżulców) uwzględnia się tylko te odcinki, w których na końcach prętów pozostaje co najmniej jedna czwarta szerokości. Poprzednie obciążenia nie uderzyły w tę część pręta, gdzie linia środkowa została odcięta.
 • Lista płytek kolczastych stworzona dla rysunku budynku uwzględnia mnożnik elementów.
 • Obciążenia dla kratownic parametrycznych zostały usprawnione w polskim Eurokodzie.
 • Poprawiono funkcjonowanie opcji „barierek śniegowych”, dotychczas funkcja nie działała.
 • Naprawiono możliwość wprowadzania widoku 3D na rysunkach.